buildingSMART-vergadering: het buzzword is semantiek

Tijdens de halfjaarlijkse International BuildingSMART Conference - dit keer in Stockholm - was ‘semantiek’ een veelvuldig terugkerende term.

Bezoeker Bram Mommers, trekker van de ICT-werkgroep van de CB-NL, zet de opvallendste zaken op een rij die relevant zijn voor de CB-NL.

CB-NL is lid van de buildingSMART Data Dictionary (bSDD), en neemt deel aan de stuurgroep van de zogeheten Product Room, die verantwoordelijk is voor beheer en onderhoud van de bSDD. “In oktober werd al een overeenkomst gesloten dat de CB-NL de software van bSDD binnen de Nederlandse grenzen mag gebruiken”, licht Mommers toe. “Andersom leveren wij de CB-NL-core aan bSDD voor gebruik in hun database.”

OWL=fundering
In Stockholm is gesproken over hoe de CB-NL en bSDD op termijn aan elkaar zijn te linken. Op het gebied van technologie en business model zijn er de nodige verschillen. Zo is bSDD één grote database waar alle informatie instaat, terwijl de CB-NL diverse informatiebronnen met elkaar verbindt en zo een netwerk van talen faciliteert.

Dat verbinden gebeurt op basis van OWL, Web Ontology Language. Overigens staat deze taal helemaal los van welke applicatie wordt gebruikt: het is als het ware de funderingslaag eronder. Mommers: “Van OWL zelf merk je als gebruiker niets. Je applicaties functioneren (zoals BIM-software) erdoor, maar OWL kan verder niets zelf.”

Van IFC naar semantiek
Wereldwijd verschuift in de BIM-wereld de focus van harde techniek naar taalissues. Dit bleek ook tijdens de vergadering in Stockholm: “Daar was veel aandacht voor de stand van zaken wat betreft semantische bibliotheken”, aldus Mommers. “Ook in de infraroom en in plenaire sessies kwam dit terug. Eerst lag het zwaartepunt bij IFC, nu kwamen er voortdurend vragen als: ‘Ik heb deze classificaties, welke hanteer jij?’”

Andere landen blijken enthousiast over de manier waarop de CB-NL wordt opgezet in ons land. Het ‘voor en door’ de sector is een noviteit voor hen. Die integrale manier van samenwerking door de hele bouwketen heen blijkt uniek. “Ze zijn onder de indruk hoe we dat in ons landje voor elkaar krijgen. Ook in deze context oogst ons poldermodel bewondering.” 
rc_icon_oranje Video
rc_icon_lichtblauw Meest gedownload