2 april: bijeenkomst Reviewgroep Content

Op woensdag 2 april a.s. komt de Reviewgroep Content van CB-NL voor de tweede keer plenair bijeen.

Tijdens de kick-off van de Reviewgroep op 10 februari jl. is uitleg gegeven over de inhoud en het proces van reviewen. Intussen heeft een kerngroep voorstellen voorbereid met mogelijke content voor de CB-NL.

Deze content betreft definities/omschrijvingen van fysieke objecten en functionele ruimtes. Voor de goede orde: dit alles is op taalniveau. Er wordt dus geen inhoud op productniveau gemaakt. De CB-NL heeft immers de functie van woordenboek met uniformerende beschrijvingen: we zijn bezig taalafspraken te formuleren tussen de bestaande bibliotheken, standaarden en normen.

Review-rondes
De voorstellen van de kerngroep worden aan de Reviewgroep Content aangeboden. Vanaf nu tot aan woensdag 2 april staan twee schriftelijke review-rondes gepland. In deze rondes worden de voorstellen van het kernteam van commentaar voorzien. Tijdens de bijeenkomst zelf gaan we de eerste ervaringen van de review-rondes met elkaar delen en kunnen we de verbeterpunten meenemen in de volgende rondes.

Alle concepten die de Reviewgroep Content goedkeurt, worden opgenomen in de CB-NL. Op deze manier ontstaat een stabiele, solide en breed gedragen inhoud van CB-NL. Onze pay-off is niet voor niets Samen-werken aan één taal!


 
rc_icon_oranje Video
rc_icon_lichtblauw Meest gedownload