Rijkdom van Cheobs beschikbaar via CB-NL

Waarom besloot CROW om de Cheobs-bibliotheek ‘zomaar’ ter beschikking te stellen aan CB-NL

In een uitgebreid interview licht Robert Stuurman, Hoofd Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur bij CROW, dit bijzondere besluit toe. “Het sluiten van kennisallianties is broodnodig in de toekomst.”

Eerst een stukje achtergrond: CROW houdt zich al lang bezig met taal. Een vroeg voorbeeld hiervan is de ‘CROW-NOCLA’, een initiatief van CROW om de taal in de sector te uniformeren. In het afgelopen decennium ondernam CROW een nieuwe poging om een verbindende semantiek op te zetten voor de infrasector onder de naam ’CHEOBS’: een objectenbibliotheek als een kapstok om kennisproducten en diensten aan op te hangen.

Kiezen voor kennisdeling
In 2010 staakte CROW echter dit initiatief. Wat over bleef was een niet-afgeronde bibliotheek, met veel bruikbare kennis, maar zonder gebruik. Eind 2012 startte de CB-NL als nieuw initiatief om de taal in de sector te laten ontwikkelen. Als stichting voor en door de sector, besloot CROW expliciet te kiezen voor samenwerking en haar kennis te gaan delen. Dit in het vertrouwen dat dit voor alle partijen in de sector uiteindelijk het beste resultaat oplevert.

Cheobs in de CB-NL-core
Even over de techniek: de ‘core’ van CB-NL is de plek waar alle definities staan verzameld. Om het wiel zo min mogelijk opnieuw uit te vinden, is de keus gemaakt om de initiële vulling te starten met het werk uit eerdere initiatieven: Semantic Concepts (gericht op de B&U) en uit de Cheobs-bibliotheek van CROW. Op dit moment wordt de informatie over fysieke objecten, functieruimtes en eigenschappen vanuit Cheobs geïntegreerd in de CB-NL. “Hergebruiken waar zinvol, integreren waar mogelijk, en aanpassen waar noodzakelijk” is het motto om de CB-NL op stoom te krijgen.


Robert, waarom is er zo lang niets gebeurd met de Cheobs-bibliotheek van CROW?
Achteraf gezien was de tijd er niet rijp voor. BIM was toen nog niet geland in de markt, waardoor er ook geen doelgroepen bestonden die zo’n uniforme bibliotheek wilden hebben. Dat werd ons ook gezegd door de beslissers: leuk product, maar mijn mensen kampen met heel andere problemen zoals processen rond System Engineering. De juiste dynamiek en urgentie ontbraken.

In die tijd moesten we nog lezingen geven met BIM-voorbeelden uit de scheepsbouw en procesindustrie, bij gebrek aan cases uit de sector zelf. Toen succes uitbleef, besloten we bij CROW om Cheobs als het ware te bevriezen en het juiste moment af te wachten. Dat moest een keer komen.

En dat moment kwam, met de geboorte van CB-NL. Voelde het logisch om Cheobs ‘zomaar’ ter beschikking te stellen aan de CB-NL?
Natuurlijk was dat vreemd in het begin. Als je zelf kennis hebt ontwikkeld is het in deze markt niet vanzelfsprekend om die uit te gaan delen. Maar CROW is bezig met een flinke omslag: minder aanbodsgericht en meer klantgericht denken en doen. We zijn meer bewust buiten aan het kijken: waar en hoe kunnen we anderen bedienen en versterken met onze kennis, en vice versa?

In dit kader stellen we ter beschikking wat we hebben. Tegelijkertijd borgen we een goede overdracht van de informatie: Jan Timmer, die alles weet van Cheobs, krijgt de rol van ‘redacteur’ binnen de CB-NL, zodat hij kan helpen om vooral ook de kennis in onze hoofden over te brengen.

Kun je stellen dat BIM dergelijke samenwerking afdwingt?
In feite wel. Stichtingen zoals CROW gaan een nieuwe toekomst tegemoet. Onze stakeholders willen steeds meer integrale data hebben in plaats van informatie op deelgebieden. Die kunnen we samen bieden door diverse soorten kennis, specifiek en generiek, aan elkaar te koppelen. Een grote zoektocht, maar het sluiten van dergelijke kennisallianties is broodnodig.

De CB-NL is een mooi platform om aan te tonen dat je als stichting je kennis echt wilt delen, zonder dat je er grip op verliest. De CB-NL definieert immers alleen de semantiek van het bimmen, maar wil zeker niet de inhoudelijke kennisorganisatie worden. Stichtingen blijven zelf verantwoordelijk voor hun kennisdata.

Waarom zouden stichtingen aan boord moeten komen van de CB-NL?
Alleen al omdat hun werelden verbonden worden door CB-NL. Hun individuele kennis blijft van hen, maar is ingebed in de sterke, neutrale ‘taal’infrastructuur van de CB-NL. Gebruikers kunnen straks van de ene naar de andere kenniswereld overstappen, dat biedt een bijzondere meerwaarde.

Natuurlijk zijn er nog veel vragen, maar gezien het grote aantal bronhouders wil een fors aantal stichtingen graag meewerken aan de CB-NL. In die zin zorgt de CB-NL voor een unieke situatie: zoveel bloedgroepen tegelijk aan tafel om een gemeenschappelijke semantiek te ontwikkelen. En: dit kan ook inspireren om aansluiting te zoeken op andere terreinen. Verbindingen leggen, dat is de sleutel naar de toekomst.”

 

 
rc_icon_oranje Video
rc_icon_lichtblauw Meest gedownload