Ook gemeentes hebben profijt van CB-NL

Wist u dat ook gemeentes aangehaakt zijn bij de ontwikkeling van de CB-NL?

Voor hen kan de CB-NL namelijk  van grote waarde zijn als de CB-NL-kerndefinities overeen komen met de objectbeschrijvingen in hun beheersystemen. Vanaf begin 2013 is er een gemeentelijk overleg om de CB-NL zoveel mogelijk te laten synchroniseren met de beheerinformatie van gemeentes. Met resultaat!

In de aanloopfase van de CB-NL overlegden de gemeentes Amsterdam, Den Haag en Rotterdam samen over de inbreng die zij konden leveren aan de CB-NL. Er werd besloten de vele objecten van gemeentelijke beheersystemen te rubriceren in lijsten. Afgelopen jaar waren diverse mensen bezig om de objecten te verzamelen, overigens ook vanuit de gemeente Delft en het ministerie van Defensie.

Henny Stolwijk, trekker van het gemeentelijk overleg: “De gemeentes hebben diverse normen als referentiekader. Denk bijvoorbeeld aan de  normen uit de geo-wereld, vooral het informatiemodel IMGeo is essentieel, en het Informatiemodel Kabels en Leidingen.”

Stedelijke Objectenlijst
Al dit uitzoekwerk resulteerde in een rubricering, de zogeheten Stedelijke Objectenlijst (zie document hieronder). In feite is het een gemeentelijk wensenlijstje: als gemeentelijke beheerders goed uit de voeten willen kunnen met de CB-NL, dan biedt deze lijst met objectbeschrijvingen een werkbaar ‘aanhaakpunt’. Henny: “Natuurlijk is de lijst nog niet 100% dekkend, maar hij is toch al behoorlijk compleet. Ongeveer 75%  blijkt in de IMGeo-categorie te vallen. In die zin komt het voor gemeentes dus heel goed uit dat IMGeo gemapt gaat worden aan CB-NL.”

Gebruiksscenario
Een ander ‘product’ vanuit het gemeentelijk overleg is het opstellen van een gebruiksscenario: hoe kunnen de objectdata via de beheerder omgezet worden naar de aanstaande Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)? Henny licht toe: “Als het ontwerp is gerealiseerd moet het beheersysteem en ook de BGT worden aangepast. De beheerder levert daarvoor de gewijzigde geometrie en attributen aan. Omdat de BGT meestal een lager detailniveau kent dan het beheersysteem, zal aggregatie moeten plaatsvinden.”

Als de werkgroep GWW-RO met dit idee akkoord gaat, wordt dit een van de testscenario’s, zoals deze beschreven staan  in de CB-NL Roadmap. “Dan kan de informatie worden getest op bruikbaarheid. Zo wordt de CB-NL straks ook voor gemeentes een waardevol instrument.”

Download Stedelijke objectenlijst

 
rc_icon_oranje Video
rc_icon_lichtblauw Meest gedownload