Algemeen: de werking van CB-NL

Waarom is de CB-NL het woordenboek van BIM?
Dit artikel is bedoeld voor iedereen met beginnende interesse in de CB-NL. Het geeft zo eenvoudig mogelijk het werkingsprincipe weer. Veel informatie is bewust weggelaten om een duidelijk beeld neer te zetten.

De CB-NL bevat straks een flink aantal generieke concepten. Elk concept beschrijft een fysiek object (bv deur of brug), een functieruimte (bv. vergaderruimte) of een eigenschap (bv. hout of breedte). Eigenschappen worden in de CB-NL dus apart gedefinieerd, los van het object waarop ze van toepassing kunnen zijn. Alleen op deze manier is generieke toepassing mogelijk.

Concepten hebben subtypes
Een concept kan ook subtypes omvatten. Zo kan het concept ‘brug’ subtypes krijgen als hefbrug, vaste brug, draaiburg, enz. Het concept ‘deur’ kan subtypes krijgen als binnendeur, buitendeur, draaideur. De werkgroepen GWW/RO en B&U hebben de taak deze indeling te gaan opzetten.

Welke definitie hanteren we?
De CB-NL werkt als een woordenboek. De beschreven concepten zijn overkoepelend en uniformerend. Ze scheppen duidelijkheid in de vele betekenissen die vanuit de bekende standaarden, normen en bibliotheken aan dat concept wordt gegeven. Denk bijvoorbeeld aan ETIM, NEN, Objecttype Library (OTL), SBRCURnet, Geonovum etc. (Meer over deze zogeheten bronhouders)

Concreet voorbeeld
Als voorbeeld: de CB-NL kent straks het hoofdconcept 'brug'. Hieronder staat een overzicht welke subtypes aan bruggen de CB-NL kent: een hefbrug, vaste brug, spoorbrug, enz.

We klikken in de CB-NL het hoofdconcept ‘brug’ aan, en daarna als subtype ‘spoorbrug’.
Binnen drie willekeurige standaarden/normen/bibliotheken staat ‘spoorbrug’ als volgt bekend:

  • Inspire: het is een brug

  • NEN2767-4: het is een vaste brug

  • BID van ProRail: het is een spoorbrug


Woordenboek
De CB-NL staat tussen alle standaarden, normen en bibliotheken in. Telkens maakt ze de vertaalslag: bij een CB-NL concept (hoofdconcept of subtype) verschijnt dus:
  • de definities van dat CB-NL concept volgens de relevante standaarden, normen of bibliotheken

  • alle eigenschappen die er volgens die standaarden, normen of bibliotheken bij horen

In een BIM-model kun je een object dus als het ware een 'CB-NL-label' meegeven: “Deze brug is van het CB-NL-concept en -subtype ‘spoorbrug’: zie dit CB-NL concept om te weten welke definities en eigenschappen er vanuit standaarden, normen en bibliotheken van kracht zijn.”

Op deze manier blijft altijd duidelijk om welke brug het gaat: zowel tussen bouwpartijen onderling als in de levenscyclus. Zo helpt de CB-NL om aan alle verplichtingen te voldoen bij het maken van een model. Eén taal voor BIM! 

 
rc_icon_oranje Video
rc_icon_lichtblauw Meest gedownload