Onder de Motorkap: werkgroep B&U acties voor 2014

De werkgroep B&U wacht als eerste schone taak het opschonen van de vele concepten uit Semantic Concepts.
Daarnaast kwam in de werkgroepsessie van 3 december 2013. een essentieel thema naar boven: de wijze van structurering van de concepten met hun eigenschappen. Wat is wijsheid?

Het grote aantal concepten van Semantic Concepts (SC) is samen met de Cheobs-bibliotheek een bron voor het vullen van de CB-NL-core. Het opschonen van SC is de eerste grote klus van deze werkgroep. Werkgroepleider Dik Spekkink heeft al een eerste schifting gedaan: van de oorspronkelijke 6000 ‘fysieke objecten’ zijn er nog zo’n 4000 over. “De vraag is welke insteek we kiezen voor de opschoning: welke beschrijvingen zijn relevant voor de markt, welke laat je weg?”

Objecten en eigenschappen apart in CB-NL
SC bevat onder andere lijsten van fysieke objecten en eigenschappen: deze zijn nu als prioriteit benoemd voor opschoning, want “alleen al het publiceren van deze lijsten in een plat format kan BIMmers in de praktijk al een eind op weg helpen”, aldus Dik. De discussie over opschoning leidt vanzelf naar een volgend CB-NL-thema: het uitsplitsen van de kernconcepten in de CB-NL-core.

Dik gaat in op de beslissing om in de CB-NL-topstructuur de eigenschappen apart te benoemen van fysieke objecten. “Een aluminium deur wordt in de CB-NL dan het concept ‘deur’ met de waarde ‘aluminium’ voor de eigenschap ‘materiaal’.”

Onafhankelijk combineren
Dit is een snelle, praktische oplossing voor het probleem dat opdoemt bij te veel doorspecificeren: vroeg of laat rijst het aantal beschrijvingen dan de pan uit. “Anders kan iemand straks met het volste recht beweren dat ‘rode aluminium deur’ ook een apart concept moet zijn. Dan is het einde zoek!”, aldus Dik. De gebruiker moet niet afhankelijk zijn van een decompositie die iemand heeft bedacht omdat die hem toevallig goed uitkwam.

Er is een parallel met IFC: hierin worden ook rijtjes van concepten (van objecten en eigenschappen) gehanteerd. Door deze onderling te combineren ontstaan er definities. Diverse BIM-software werkt op dezelfde manier, via relationele databases.

Zo neutraal mogelijk
Om een deel van de inhoud zo snel mogelijk geschikt te maken voor de praktijk, is er gekozen om drie domeinen verder uit te werken: Luchtbehandeling, Draagconstructie en Brandveiligheid. De kunst is om subtypen op een logische en eenduidige manier te onderscheiden van hun ‘supertype’: wat onderscheidt een schuifdeur nou precies van zijn supertype ‘deur’?

Dat is in dit geval de techniek (het bewegingsmechanisme), maar de ‘discriminator’ kan bijvoorbeeld ook de vorm zijn, de functie, de toepassing of het materiaal. Het is duidelijk: er blijft genoeg food for thought voor de komende tijd.

Koers op de praktijk
Dik Spekkink neemt alle opmerkingen mee in het formuleren van het uitgangspunt voor het uitzoekwerk dat de groep te wachten staat. Afgesproken wordt dat hij de deelnemers een duidelijke instructie mailt bij de Excel-deellijsten die elk lid gaat krijgen voor de opschoning van SC.

We moeten gaan voor een stapsgewijze aanpak, concludeert Dik. “Eerst de overtollige ballast uit SC, daarna beslissen we hoe we de zaak gaan inrichten qua structuur.” Hij is blij dat er veel mensen vanuit de praktijk aan tafel zitten: “Jullie houden onze koers gericht op de praktijk. Daar doen we dit allemaal voor!”

 
rc_icon_oranje Video
rc_icon_lichtblauw Meest gedownload