Onder de Motorkap: GWW/RO-werkgroep acties voor 2014

De CB-NL-roadmap beschrijft een aantal activiteiten en producten waar de GWW/RO-werkgroep verantwoordelijk voor is.
GWW en RO hebben ervoor gekozen omdat veel begrippen in elkaar verlengde liggen om tot de zomer gezamenlijk op te trekken. Dit betekent ook dat René Wubbels en Marcel Reuvers hiervoor verantwoordelijk zijn als trekker. De focus ligt nu op de opname in de CB-NL-core van begrippen die relevant zijn voor GWW en RO.

Aanpassen en onderhouden concepten
Voor de opname van GWW- en RO-begrippen in de CB-NL-core is een aparte subwerkgroep opgezet. Marcel Reuvers: “De leden gaan relaties aanbrengen tussen concepten die al in de core staan vanuit Cheobs en Semantic Concepts. Ook doen ze voorstellen voor aanvullingen vanuit de OTL van Rijkswaterstaat.”

Hun taak is het aanpassen en onderhouden van de GWW- en RO- core concepten. Hun werk wordt gemonitord door een reviewgroep. Hierin zitten generalisten met een brede kennis, als  inhoudelijk klankbord voor de kerngroep.

Mappen aan de core
De tweede grote activiteit van de GWW-RO-werkgroep is het mappen van standaarden en informatiesets aan de CB-NL core. Denk hierbij aan onder meer NEN 2767-4, IMGeo, de Assetlijst van grote gemeenten, OTL Geo. “Als concrete vingeroefening hebben we NLCS en IMGeo alvast aan elkaar gemapt, net als NEN 2767-4 en IMGeo. De opgedane ervaringen kunnen we weer inzetten bij het mappen aan de core-concepten.”

Ook hier wordt weer een praktische reviewgroep gevormd, die meekijkt of de concepten compleet zijn en een juiste, bruikbare mapping is gemaakt.

Grote interesse vanuit werkveld
Deze reviewgroepen moet gaan bestaan uit specialisten en vertegenwoordigers van gebruikers, zoals een asset manager, inspecteur, kostendeskundige, SE engineer, een vakdeskundige Civiel/Electro/Werktuigbouw en een verkeersmanager.

De animo voor deelname vanuit de aanwezigen bleek overweldigend! “Maar liefst 30 van de 35 aanwezigen gaven tijdens onze werkgroepsessie op 3 december aan dat ze graag in een reviewgroep zitting wilden nemen. Een duidelijk signaal dat er vanuit het werkveld grote interesse is in de CB-NL!”

Selectie uit RO-informatiesets
Intussen hebben de RO-werkgroepleden een aantal  informatiesets vanuit de RO aangemerkt als relevant voor GWW en B&U. Voorbeelden hiervan zijn kabels en leidingen, Ecologische Hoofdstructuur, gebouwen en adressen, etc. Nu start de dialoog met GWW-leden (B&U volgt later): welke omgevingsconcepten zijn van belang en in welke fase?

Marcel Reuvers: “Ter illustratie: een constructeur kunnen we vanuit RO informatie bieden over geologische boringen, grondsamenstelling en de dichtheid ervan. Aan de hand van de behoefte van GWW maken wij een selectie van begrippen uit alle RO-informatiesets waar de GWW het meest mee is gediend.”

Later dit jaar: Testen
Later in het jaar komt ook de subwerkgroep Testen in actie, voor het opstellen van gebruik scenario’s in elke bouwfase, het uitvoeren van tests en het rapporteren erover. Ook hier zijn ze nog op zoek naar leden als een asset manager, contractmanager, geo-informatie deskundige, inspecteur, kostendeskundige, ontwerper, planner, planontwikkelaars, SE engineer ,technicus (storingsmonteur), vakdeskundige Civiel / Electro / Werktuigbouw en verkeersmanager.

Interesse? Intekenen op één van de genoemde subwerkgroepen of reviewgroepen kan nog steeds!
Neem hiervoor contact op met Rene Wubbels (GWW,
rene.wubbels@prorail.nl of Marcel Reuvers (RO, m.reuvers@geonovum.nl )

Hieronder vindt u de presentatie die de werkgroep gaf tijdens de CB-NL-sessie van 3 december jl.

 
rc_icon_oranje Video
rc_icon_lichtblauw Meest gedownload