Samenwerkingsovereenkomst tussen CB-NL en bSDD!

Van 7 tot en met 10 oktober was in München het halfjaarlijkse buildingSMART International (bSI) evenement.
Op deze bijeenkomsten komen internationale werkgroepen bijeen om met elkaar af te stemmen. Er zijn hier een aantal voor de Nederlandse markt belangrijke besluiten genomen, die we graag met u delen:

Na ongeveer een half jaar onderhandelen is tussen buildingSMART International, Stichting STABU en de CB-NL is een overeenkomst gesloten over de samenwerking tussen CB-NL en buildingSMART Data Dictionary (bSDD). In deze overeenkomst is een afkoopsom overeengekomen voor het gebruik van de bSDD door de Nederlandse sector. Op basis van deze bijeenkomst kunnen Nederlandse bedrijven voor de Nederlandse markt vrij toegang krijgen tot de bSDD.

Verder is overeengekomen dat de content van de Nederlandse CB-NL gepubliceerd zal worden in de bSDD, zonder dat er sprake is van overdracht van eigendom. De CB-NL, inclusief de vulling, is en blijft dus van de Nederlandse sector. CB-NL zal toetreden tot de Product Room Steering Committee en neemt hiermee de rol over van Stichting STABU.

COINS aangemeld als “affiliated standard” binnen het Open Infra programma van buildingSMART International
COINS is nu een Nederlandse norm. Grote opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat passen de norm toe in BIM-projecten. De markt eindigt echter niet aan de Nederlandse grens. Internationale verankering is dus een must! Bij buildingSMART is nu een goed podium gevonden om dit te doen. Door COINS op te nemen als “Affiliated Standard”, is internationale erkenning een stap dichterbij.

Nederland neemt met partners het voortouw bij de totstandkoming van IFC voor Infra
Rijkswaterstaat is samen met TNO, de Franse CSTB en de Zweedse Trafikverket binnen het Europese “7th framework program” een project aan het uitvoeren op het gebied van BIM. Onderdeel van dit project is een opzet om IFC toepasbaar te maken voor de infra sector. Een belangrijk onderdeel is dat het binnen IFC mogelijk moet zijn om het alignement van een (spoor-)weg te beschrijven. Dat is nu nog niet mogelijk.

In München is een overeenkomst ondertekend tussen buildingSMART, V-Con, Rijkswaterstaat en Travikverket om in een jaar een uitbreiding voor IFC te ontwikkelen voor ‘Alignement’.  Voor de financiering staan Trafikverket en Rijkswaterstaat aan de lat. Aanvullend wordt een in-kind bijdrage geleverd vanuit het V-Con project. Zo wordt werk met werk gemaakt.

Deze drie voor de Nederlandse sector belangrijke besluiten zijn in München genomen. Een goede stap voor de Nederlandse sector, die snel en grensoverschrijdend wil werken met BIM. Zo werken we, geheel in lijn met de doelstellingen van de BIR, als sector samen aan elkaars succes!

 
rc_icon_oranje Video
rc_icon_lichtblauw Meest gedownload