BIR Event: proof of concept door ICT Vendors

Een veelgehoorde opmerking over CB-NL is dat het nogal abstract is.
Dat moet anders natuurlijk! Om concreet te maken wat CB-NL in de praktijk betekent, gaven tijdens de CB-NL sessie op het BIR Event op 16 oktober jl. enkele softwareleveranciers een 'proof of concept' over hoe zij met hun software gebruik maken van de CB-NL. Hoe kun je modellen, die zijn opgebouwd met verschillende classificaties (taalafspraken), verbinden en eigen objectenbibliotheken aan de CB-NL koppelen?
De presentatie staat onderaan dit bericht


Mapping’ in CB-NL
Dik Spekkink, lid van het CB-NL projectteam, demonstreert een case over hoe de CB-NL kan ‘mappen’ tussen bestaande bronverzamelingen. Hij neemt als voorbeeld ETIM en STABU: in beide komt een term terug die overeenkomstig is: de term ‘installatiekabel’. “De eigenschappen verschillen bij beide verzamelingen. De CB-NL uniformeert de term tot ‘elektriciteitsdraad’, en benoemt een aantal eigenschappen waar beide mee uit de voeten kunnen. Vervolgens zijn termen en eigenschappen uit ETIM en STABU te mappen aan die in de CB-NL. Als een architect in een model objecten of eigenschappen tagt met ‘dit concept is die term volgens CB-NL’, dan weet de volgende partij altijd waar hij aan toe is.” De definities in de CB-NL zullen altijd generiek zijn: er is zeker geen plaats voor zaken als productcodes, fabrikant- en leveranciersgegevens.
De presentatie staat onderaan dit bericht


Stabiplan
Stabiplan wil graag inhaken op de CB-NL, geeft software-architect René Qualm aan. “We vinden het belangrijk dat alle projectfasen worden gedekt, zodat het model steeds verder wordt verrijkt met data. Dit kan met de CB-NL.” Door de hiërarchische opbouw is het mogelijk de CB-NL-concepten in te voeren bij een generiek model, en die gedurende het proces steeds specifieker te maken. Qualm geeft met een korte proof of concept aan hoe in Stabicad de uitwisseling en het opleveren van modellen met gebruik van CB-NL-concepten kan verlopen, en hoe de classificatie van productbibliotheken volgens CB-NL eruit ziet. “En de opdrachtgever weet wat hij krijgt, omdat het opgeleverde model duidelijke concepten kent. Goede data dus voor beheer en onderhoud!”
De presentatie staat onderaan dit bericht

Cadac
Robert Klempau, Senior Consultant bij Cadac, demonstreert ‘live’ de integratie tussen Nederlandse Conceptenbibliotheek CB-NL en ETIM voor de installatiesector, in Revit en Cadac Flexline. Door aan te sluiten bij IFC-standaarden wordt het mogelijk de bestanden uit te wisselen tussen de verschillende CAD-platformen. Klempau liet zien hoe Cadac op basis van een CB-NL concept (online uit de CB-NL database) een ETIM-geclassificeerd object (2BA) in een Revit-platform kan plaatsen. “Deze kunnen we naar een Open BIM platform (IFC) exporteren. Hierbij mappen we het CB-NL concept aan de bijbehorende ETIM klasse.” Een prachtig voorbeeld van hoe met CB-NL op basis van een generiek concept, via ETIM, uiteindelijk een concreet product gevonden kan worden. Klik hier voor de presentatie
Tip: Onder elke sheet van Klempau’s powerpoint staat een tekst met meer uitleg over de gebruikte illustraties

Arkey
Arkey heeft een prachtig 3D-model van de stad Kampen. Dit inclusief een kerk, beweegbare bruggen, sporen en een heuse trein. Arkey laat zien hoe alle objecten in het model geclassificeerd kunnen worden met de concepten uit de CB-NL. De reikwijdte van de classificaties was indrukwekkend: die gingen van de gemeente als geheel tot aan het kozijn van de lokale cafetaria en de seinen langs het spoor. Een aansprekend voorbeeld van hoe alle disciplines van de bouwsector in de CB-NL terugkomen.
De presentatie staat onderaan dit bericht

Nedgraphics
Ned Graphics laat zien hoe de NL-CS nu al aan IMGEO was gemapt, een standaard uit de wereld van de ruimtelijke ordening. De demonstratie toont aan hoe het mogelijk is om vanuit ontwerptekeningen naar de beheerfase over te gaan. Twee contexten die, door beide te mappen met elkaar, in staat zijn om met elkaar te communiceren. Precies datgene wat met de CB-NL voor meedere contexten wordt beoogd. Nedgraphics vermeldt dan ook de vervolgstap: het mappen van de twee standaarden aan de CB-NL.

 
rc_icon_oranje Video
rc_icon_lichtblauw Meest gedownload