2e ICT Vendor sessie: goede respons

De tweede ICT Vendor-bijeenkomst vond 26 augustus plaats in Amersfoort in een kleiner, maar energiek gezelschap van softwareproducenten en –leveranciers (CSN Groep BV, IBM, Van Meijel, Infranea, Arkey Systems BV, Oranjewoud, Stabiplan BV, Construsoft, Nedgraphics) en vertegenwoordigers van diverse instanties (Uneto-VNI, NLCS).
Doel van deze middag: brainstormen over manieren om de CB-NL op ICT-applicaties te laten aansluiten. En: het komen tot afspraken over manier van samenwerken gedurende de ontwikkelfase van de CB-NL.

CB-NL wil bronverzamelingen die al bestaan met elkaar laten spreken. De opzet is dat kennis over concepten en het gebruik daarvan zo veel mogelijk bij de kennisinstituten blijft die namens de sector daarin uniformeren. CB-NL moet helpen om deze werelden te verbinden middels een semantisch opgebouwde taalstructuur.  Er is continu overleg met deze ‘bronhouders’.

“We zijn hard bezig de bloed- en doelgroepen met elkaar te verbinden. Sommige bronhouder spreken we bijna dagelijks”, aldus Bram Mommers, projectleider van de ICT-werkgroep. Enkele belangrijke bronhouders waarmee we afspraken maken zijn: STABU, CROW, Geonovum, ETIM, NEN, BRIS, InformatiehuisWater, buildingSmart International, SBRCURnet en Rioned. Deze lijst zal in de toekomst nog groeien.

Geen droge data
CB-NL-projectleider Jaap Bakker wijst erop aansluiting als softwareleverancier op CB-NL ook betekent dat je een open standaard hanteert en de boel gratis beschikbaar blijft stellen, hoewel het bieden van toegevoegde waarde bovenop de CB-NL wel reden kan zijn om een betaalmuurtje ertussen te zetten. Hij benadrukt ook dat er data gegenereerd worden voor de CB-NL aan de hand van praktische processen. De werkgroep GWW diept het concept ‘weg’ bijvoorbeeld uit: aan welke data blijkt behoefte te zijn? “We gaan dus niet enkel graven in droge data, het is volledig praktijkgestuurd.”

Valkuil vermijden
Een cruciale vraag klinkt: hoe weten opdrachtnemers wat er per fase, en zeker op het eind van het proces, precies wordt verwacht aan oplevering? Niemand wil immers te horen krijgen dat het geleverde toch niet voldoet. Het lijkt een beetje op de vraag die nu vaak wordt gesteld: ‘lever een BIM op’. De eisen over detaillering of maatvastheid zijn vaak vaag, dus iedereen levert een BIM aan op zijn manier. Die valkuil moet inderdaad te allen tijde worden vermeden, is de consensus. Er zijn op andere plekken ontwikkelingen die hier in ieder geval deels in voorzien. Het wordt als een taak van de BIR gezien om, aan de hand van deze ontwikkelingen, een antwoord hierop te formuleren.

Wie doet mee?
Uit de discussies blijkt dat er nog veel puzzels zijn op te lossen voordat een goedwerkende CB-NL van de grond komt. Het CB-NL team weet dat het proces stap voor stap moet worden doorlopen. De CB-NL wil graag met een aantal gemotiveerde koplopers vaart maken. Met partijen die zelf willen en zichzelf vrijwillig hebben aangemeld. Uitgangspunt voor samenwerking is het geloof in een win-win situatie voor beide kanten.

Er is ook een concrete vraag aan de zaal: het CB-NL team wil de vaart erin houden en zo snel mogelijk een praktische indruk geven van de werking van CB-NL. Deze ‘demonstratie’ staat gepland voor 16 oktober, tijdens het BIR Event. Concrete vraag aan de zaal: wie wil hieraan in-kind meewerken, met uiteraard de nodige reclamemogelijkheden voor het eigen bedrijf? De respons is groot: “Ik zie veel vervolgafspraken op me afkomen!” aldus een tevreden Bram Mommers.

 
rc_icon_oranje Video
rc_icon_lichtblauw Meest gedownload