Samen-werken aan één taal: Hoe?

De CB-NL wordt allesbehalve een speeltje van een paar partijen.
We hebben duidelijk gekozen voor een aanpak waarin de hele sector zijn bijdrage kan leveren aan het opbouwen van de inhoud van de CB-NL. Wie wil, kan dus meedoen! Onze strategie heeft twee kernpunten die de basis vormen van actieve co-creatie:

• De informatiebehoefte uit de sector
• Het aanbod aan beheerde kennis in de sector

We hebben een procedure uitgewerkt hoe de CB-NL in dit speelveld gaat opereren om tot een goede, gevalideerde inhoud te komen.

Virtuele werkvloer
De CB-NL zal starten met een initiële vulling. Deze vulling is verre van compleet en zal dus aanpassingen ondergaan. Wij vinden het heel belangrijk dat we dit bepalen met de sector. Daarom wordt alle informatie in de CB-NL gepubliceerd, zodat de hele sector hiermee vast aan de slag kan. Tegelijkertijd komt er een mogelijkheid om commentaar, opmerkingen en wensen te posten.

Zodoende ontstaat een 'virtuele werkvloer' van gebruikers die ‘on-the-job’ de CB-NL evalueren. Deze virtuele werkvloer voedt de werkgroepen met hun bevindingen. De werkgroepen zelf werken ook aanvullend inhoudelijke deelgebieden uit, en voeren controleslagen uit.

Redacteur: spin in informatieweb
Beide stromen van informatie (uit de werkgroepen en uit de virtuele werkvloer) komen terecht bij een redacteur, die namens de werkgroep alle input verwerkt in een format waar een modelleur mee kan werken. De modelleurs voeren, op een methodisch consistente wijze, de aanvullingen en wijzigingen door.

De redacteur heeft nog een andere belangrijke taak. Hij vormt de aansluiting naar de bronhouders van (genormeerde) taalstructuren. Het is niet de bedoeling dat de CB-NL onnodige dubbelingen gaat vastleggen. Het is dus aan de redacteur om te bepalen of een informatiebehoefte, die voortgekomen is uit de virtuele werkruimte of uit de werkgroepen, thuishoort in de CB-NL of in een externe bron van een andere bronhouder. Minder evidente zaken worden aan de werkgroep voorgelegd.

Modeling Guide 1.0
Door andere bronsystemen (van ETIM, CROW, NEN enz.)  te ‘mappen’ aan de CB-NL wordt het goed mogelijk te onderscheiden waar welke informatie mist. Hoe de CB-NL gemodelleerd zal gaan worden is vastgelegd in de Modeling Guide. Dit document is in eerste versie gereed en definieert de taal en constructs waarmee het woordenboek opgebouwd worden. De eerste versie is af. De komende tijd zal deze op basis van de eerste concrete ervaringen verder gedetailleerd worden.
De modelleurs passen deze Modeling Guide toe om de content, zoals aangereikt door de expertgroepen, te modelleren. De modelleurs staan onder leiding van de ICT werkgroep. Het raakvlak tussen experts en modelleurs is cruciaal in de totstandkoming van de CB-NL.

Meer informatie over dit onderwerp en de Modeling Guide: Bram Mommers, voorzitter ICT-werkgroep bram.mommers@arcadis.nl
 
 
rc_icon_oranje Video
rc_icon_lichtblauw Meest gedownload