CB-NL, next level

Hoe staan de zaken rond de CB-NL?
Op 27 juni vond in Het Bouwhuis in Zoetermeer een CB-NL bijeenkomst plaats. Ruim 55  bezoekers uit de hele bouwsector hoorden over de algemene voortgang van dit innovatieve megaproject, waarmee BIM en GIS tot grote hoogte kunnen komen in ons land. Ook presenteerden de vier werkgroepen ieder hun eigen stand van zaken. Wat is er tot nu toe gebeurd, wat staat er de komende maanden op stapel?


Na een inleiding van Joppe Duindam als gastheer van Het Bouwhuis geeft projectmanager Jaap Bakker een overzicht van de huidige situatie rondom de CB-NL. Eerst nog maar eens de definitie van de CBNL: een digitale beschrijving van generieke, herbruikbare concepten (typen of soorten), die betrekking hebben op zowel als fysieke gebouwde objecten als gebruiksruimten en -gebieden. Deze beschrijvingen zijn bruikbaar gedurende de hele levenscyclus, voor B&U, GWW en Ruimtelijke Omgeving.

Een hele mond vol. In gewone mensentaal: Een woordenboek voor de Bouw. Slim van opzet, maar eenvoudig gepresenteerd naar de gebruiker. “Gewoon werkbare woordenlijstjes”, vraagt de markt. Die zullen er dus komen.

Duidelijke plek
“Je kunt de CB-NL zien als het woordenboek voor de bouw, en standaarden IFC en COINS vormen de grammatica voor BIM”, merkt Jaap op. Die woorden (de conceptbeschrijvingen) zijn niet beperkend, maar werken uniformerend, benadrukt hij. “Je kunt er elk boek mee schrijven.” De CB-NL heeft een duidelijke plek binnen de wereld van objectbibliotheken: de bieb zit op nationaal niveau en haakt aan de bovenkant aan op internationale bibliotheken. Bouworganisaties kunnen hun eigen aanvullende concepten bedenken, waarbij ze aanhaken op de onderkant van de bibliotheek.

Ook kennisorganisaties kunnen op de bibliotheek aanhaken, en de concepten “ verrijken” door daar informatie aan te koppelen. Het toekomstbeeld van de CB-NL is dat elk gegeven maar op één plaats beheerd wordt. Zo werken we samen aan een gemeenschappelijke informatiestructuur, waar iedereen kan vinden wat hij of zij nodig heeft.  Zover zijn we natuurlijk nog  niet, maar we maken wel grote stappen!

De BIR
De CB-NL is één van de drie speerpunten van de Bouw Informatie Raad, een sectoroverkoepelend orgaan met branche- en organisatievertegenwoordigers uit vijf geledingen: ingenieurs, installateurs, aannemers, architecten  en opdrachtgevers. De BIR ziet BIM als het instrument dat de kwaliteit, continuïteit en (internationale) concurrentiepositie van de Nederlandse bouwsector versterkt. Daarom maakt de BIR zich sterk voor versnelde invoering van BIM.

Werkzomer
Op dit moment staat er veel in de steigers. De eerste versie van de modeling guide, die de principes van de CB-NL-architectuur beschrijft, is klaar. Geinventariseerd is waar de marktbehoefte ligt, en op welke plaatsen al taalafspraken vastliggen die als uitgangspunt kunnen dienen. Tot september wordt er gewerkt aan het klaarzetten van de software en start de initiele vulling van de bieb met conceptbeschrijvingen. Hiervoor wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van wat we al hebben.

Voor de B&U sector is al lange tijd inspanning verricht aan het verzamelen van concepten. Door het overnemen van ‘Semantic Concepts’ beschikt de CB-NL over het resultaat van 30 jaren knobbelwerk uit deze sector. Voor de GWW lopen gesprekken met de CROW, die in het verleden Cheobs heeft ontwikkeld. Ook deze bron bevat al heel veel herbruikbare informatie.  “Deze werkwijze staat centraal in de CB-NL: het verbinden van mensen en bestaande informatie”, aldus Jaap. “We willen zo min mogelijk opnieuw het wiel uitvinden.”

Werkgroepen: stand van zaken en vervolg
De vier werkgroepen ICT, B&U, GWW en Ruimtelijke Omgeving zijn sinds de kick-off eind februari hard aan de slag gegaan om hun taken te inventariseren en het werkproces te bepalen. De werkgroepleiders geven elk een overzicht van de stand van zaken. “Deze bijeenkomst is bedoeld als een soort kwaliteitstoets”, zegt Jaap. “Wat vinden jullie van deze rapporten, en waar moet het heen vanaf hier? Ook moet onze capaciteitsvraag aan organisaties duidelijk worden: wat hebben we nodig aan menskracht en geld?”

Hierna zijn er deelsessies van elke werkgroep. De stand van zaken van elke werkgroep en de plenaire terugkoppeling van de deelsessies zijn te vinden in aparte berichten op deze site.

Acties tot eind 2013

Naast de acties van de werkgroepen staan er tot eind 2013 de volgende algemene taken op stapel:

• Evalueren en aanvullen van de CB-NL core van concepten: is deze stabiel genoeg en goed herbruikbaar?
• Mappen met andere bronnen: informatie uit bronnen eenduidig maken, zodat een omschrijving in de ene bron hetzelfde als in een andere bron.
• Toetsen aan de behoefte: is dit aanbod wat we zoeken als sector?
• Voorbereiden pilots door werkgroepen: vanaf januari wordt de werking van CB-NL getest in pilots.

“Kortom, we zijn hard bezig de CB-NL van de grond te krijgen”, besluit Jaap. “Het is een behoorlijk avontuur, waarbij nog relatief veel onbekend is. We kunnen nog steeds alle hulp en denkkracht gebruiken. Wie mee wil doen in een werkgroep of algemeen, zoek vooral contact met ons!”
Ook meedoen? Mail naar de CB-NL via Anne Beth Broeders, info@cb-nl.nl

Hieronder staat de algemene presentatie van Jaap Bakker op 27 juni


 
rc_icon_oranje Video
rc_icon_lichtblauw Meest gedownload