Standaardbeheerders en de koppeling met CB-NL

Waarom zien CROW, STABU en BRIS heil in de CB-NL? Alle drie zijn bezig met verkenningen om met hun standaard(en) of product aan te haken bij de conceptenbibliotheek.

Bernhard Witteveen (CROW), Radboud Baayen (STABU) en Ed den Dekker (BRIS) legden tijdens de CB-NL sneak preview uit waaron CB-NL interessant is voor hun organisatie.

Bernhard Witteveen (CROW) vertelde over de Eisenbeheer module ofwel EBM. Deze wordt momenteel opgezet binnen CROW. De vele eisen - over objecten en functies etc.- binnen de RAW-standaard worden hieruit ‘ontvlochten’: ze worden als zelfstandige eisen in de database van EBM gezet. Zo worden ze herbruikbaar voor allerlei contractvormen en bouwfases (ontwerp).

De EBM wordt zo een semantische database op basis van een linked open data-structuur, te raadplegen door externe organisaties. Witteveen demonstreert in zijn presentatie de architectuur van de EBM en hoe de koppeling met CB-NL wordt gelegd: dit aan de hand van de term ‘apparaat’.

Filmpresentatie van Bernhard Witteveen:


Radboud Baayen (STABU) ging in op de rol van CB-NL als 'mapping  mechanisme'. Het nieuw ontwikkelde BouwBreed wordt de nieuwe systematiek van STABU. Hierin gaan prestatie- en functie-eisen voor producten een grote rol spelen.

De CB-NL kan de vele eigenschappen die worden gebruikt in verschillende applicaties en documenten aan elkaar ‘mappen’ (verbinden). Dit doordat de bSDD wordt gemapt aan de CB-NL, dus inclusief hetgeen buildingSMART heeft te bieden (IFC).

Filmpresentatie van Radboud Baayen:


Ed den Dekker (BRIS)
gaf een toelichting op de koppeling van CB-NL met BRIS boei: een product van BRIS dat inzicht geeft in de bouwregelgeving bij gebouwbeheer. Momenteel ontwikkelt BRIS een kennisdatabank: waarin de vele soorten regelgeving worden voorzien van eenduidige kenmerken, zogeheten metadata. De kennis uit deze bank is prima inzetbaar om te koppelen aan de CB-NL.

Hiervoor worden de metadata omgeschreven naar NL-SfB-codering. Zo wordt duidelijk welke regelgeving er bij een bepaalde code hoort. Witteveen gaf aan dat er ook een pilot start met BRIS, NEN, ISSO en SBRCurnet. Samen gaan ze een databank(je) opzetten rondom het begrip ‘vergaderruimte’.  Welke eisen hangen hieraan vanuit het Bouwbesluit, NEN-normen, etc?

Filmpresentatie van Ed den Dekker:


 
rc_icon_oranje Video
rc_icon_lichtblauw Meest gedownload