Use cases: 3x in the spotlights

Het CB-NL-team is inmiddels aan de slag met enkele gerichte use cases om de werking ervan in enkele - sterk vereenvoudigde - praktijksituaties te demonstreren. Er zijn meerdere use cases die momenteel worden voorbereid en uitgevoerd, voor B&U, GWW en de geowereld. Om een indruk te geven van de toepassingsmogelijkheden: 3 use cases in de spotlights.
In deze use cases realiseert software-ontwikkelaar Semmtech de ‘mappings’: de koppelingen van bestaande bibliotheken en bronnen naar de CB-NL.

B&U use case
Doel van deze use case is om te demonstreren hoe de CB-NL in de toekomst kan werken, zodra mappings met onder andere classificaties van STABU Bouwbreed en IFC zijn gerealiseerd. Deze mappings staan hoog op het verlanglijstje! Betrokken organisaties zijn een ingenieursbureau, STABU en mogelijk ook het RVB. Vanuit het CB-NL-team is Dik Spekkink de trekker.

Insteek: Het ingenieursbureau stelt een vraagspecificatie op voor een kantoorgebouw. Het bureau raadpleegt online de CB-NL voor het gebruik van de juiste terminologie én om toegang te krijgen tot de (toekomstige) eisenbibliotheken van RVB en STABU Bouwbreed. De ontwerper van het ingenieursbureau gebruikt een 3D modelleringspakket. Via de CB-NL kan hij een ander deel van STABU Bouwbreed raadplegen (nl. de bouw- en installatiesystemen) om technische oplossingen te bekijken en om te bepalen welke objectkenmerken hij moet benoemen in het 3D-model.

Als het ingenieursbureau het ontwerp wil toetsen aan de vraagspecificatie, maakt hij een IFC-export van het 3D-model. Omdat IFC ook is ‘gemapt’ aan CB-NL, wordt er een relatie gelegd tussen de ruimten/functies die in de vraagspecificatie staan en de ruimten/objecten van het ontwerp. Hierdoor is automatisering mogelijk van een flink deel van het toetsingsproces.
Voor deze use case worden kleine delen van IFC en STABU Bouwbreed alvast gemapt met de CB-NL, als voorproefje op de uitgebreidere mappings die later dit jaar zijn voorzien.

Geo use case
Bij deze use case zijn betrokken Geonovum en ARCADIS. Vanuit het CB-NL-team is Marcel Reuvers de trekker.


In deze use case is IMGeo via de CB-NL gemapt aan de NEN 2767-4. De CB-NL is het koppelmechanisme tussen beide standaarden. De inspecteur ‘buiten’ kan in deze use case werken met een app die is gebaseerd op CB-NL: deze app wordt momenteel gebouwd door software-ontwikkelaar Semmtech. Via de app worden lichtmasten en verkeersregelinstallaties, die in IMGeo staan gedefinieerd, direct gekoppeld met NEN 2767-4. Bestaande kennisbronnen worden zo gebundeld door de CB-NL, die de benodigde vertaalslagen maakt tussen beide standaarden.

GWW use case
Bij deze use case zijn betrokken Rijkswaterstaat en een opdrachtnemer. Vanuit het CB-NL-team is Benno Koehorst de trekker.


Rijkswaterstaat werkt met de inmiddels bekende RWS Object Type Library, terwijl een opdrachtnemer vaak met eigen objecttypen werkt. Hoe kunnen zij informatie over een bouwwerk delen zonder dubbel werk te doen? In deze use case wordt een eigen objectenbibliotheek van een opdrachtnemer verbonden met CB-NL. Ook de RWS-Object Type Library wordt deels gemapt op de CB-NL. Zo gaan via de CB-NL de marktpartij en Rijkswaterstaat dezelfde taal ‘spreken’.

Door eenmalig de bibliotheken met elkaar te verbinden, kunnen beide partijen met elkaars gegevens werken. En door gebruik van open standaarden (bijv. COINS) is de overdracht van informatie te automatiseren.
 
rc_icon_oranje Video
rc_icon_lichtblauw Meest gedownload