CB-NL valt nu onder BIM Loket

De CB-NL is de eerste open standaard die werd ondergebracht bij het BIM Loket. Deze stichting gaat op termijn maar liefst 12 open standaarden beheren die gangbaar zijn in de GWW, B&U en de geowereld. Waarom dit bijzondere initiatief en wie zijn de afzenders? "Bimmend Nederland krijgt één centraal platform voor open standaarden", aldus directeur Jacqueline Meerkerk.

Het aantal bimmers in dit land groeit snel: hoe maken we voor hen het gebruik van open BIM Standaarden eenvoudig en aantrekkelijk, en dus de bouwpraktijk efficiënter? Vanuit deze gedachte is het BIM Loket opgericht. “Het initiatief komt van diverse kennisorganisaties: in nauwe samenwerking met de BouwInformatieRaad zetten we met elkaar een centraal platform op voor de open standaarden”, legt Jacqueline Meerkerk uit, directeur van de uitvoeringsorganisatie.  

Helpdesk
“Eindgebruikers hebben iedere dag te maken met diverse standaarden. In het BIM Loket brengen de  kennisorganisaties hun standaarden samen voor gezamenlijk beheer. Bovendien krijgt het loket de functie van helpdesk, zodat eindgebruikers met vragen bij één punt terecht kunnen.” Deze samenwerking is ook dé manier om het palet aan BIM-standaarden goed op elkaar af te stemmen en de internationale aansluiting te coördineren en te versterken, aldus Meerkerk.

Op 30 april vond de officiële oprichting van het BIM Loket plaats op de BIM Praktijkdag van Cobouw , tevens het BIR-event. De CB-NL is de eerste standaard die volledig onder de hoede komt van het BIM Loket. Andere, zoals COINS en VISI, volgen op korte termijn. “Met alle standaarden, die deels ook onder internationaal beheer vallen, maken we afspraken over een groeipad om het gezamenlijk beheer vorm te geven. We zitten nu nog in de opbouwfase. Op 1 januari 2016 moet het BIM Loket zijn beslag hebben gekregen en gaat het echt de uitvoeringsfase in.”

Gebruikers als kennisbron
“De ondersteuning naar eindgebruikers zal ook steeds uitgebreider worden”, benadrukt Meerkerk. “Informatie via de website, communities of practice voor het uitwisselen van ervaringen tussen bedrijven, bedrijfsbezoeken… we willen de gebruikers zelf zoveel mogelijk faciliteren als bron van kennis. Zij weten het beste hoe de standaarden werken in de praktijk.”

Kortom, met het BIM Loket krijgen het aanbod en het gebruik van open standaarden een goede stimulans. Het jaar 2015 fungeert als overbruggingsfase naar het moment dat de stichting haar definitieve vorm krijgt, dus begin 2016.

De open standaarden met de beherende kennisorganisaties:
CB-NL (BIR)
COINS (BIR)
CityGML (OGC/ Geonovum)
ETIM (ETIM/S@les in de Bouw)
GB-CAS (STABU)
IFC (building SMART)
IMGeo (Geonovum)
Nationaal BIM Protocol (BIR, in ontwikkeling)
NLCS (BIR/ SBRCURnet)
NL-SfB (BNA/STABU)
S@les in de Bouw (ETIM/S@les in de Bouw)
VISI (BIR/CROW)

Zie ook de Open BIM Standaardenkaart (pdf).

 
rc_icon_oranje Video
rc_icon_lichtblauw Meest gedownload