Beheer van bronnen

Een belangrijk uitgangspunt in de opzet van de CB-NL is dat het alleen definiërende conceptbeschrijvingen bevat. Er zijn drie soorten informatie te vinden in de CB-NL:

1.       CB-NL CORE
Dat is feitelijk de CB-NL met eenduidige termen, die onder beheer staat van het BIM Loket.

2.       CB-NL Contexten
Dat zijn verzamelingen van bronhouders. Deze worden 'opgehangen' in OWL (Web Ontology Language), gebruikmakend van de CB-NL infrastructuur en kennis. Maar: we zijn geen beheerder van deze data.

3.       Bronnen
Deze zijn te vergelijken met CB-NL contexten, maar hierbij faciliteert de CB-NL niet de ontsluiting. Die ligt bij de bronhouders.

De informatie uit contexten en bronnen wordt niet opgenomen in de CB-NL zelf. Er wordt wel naar gelinkt vanuit de CB-NL, maar het beheer van elke bronverzameling blijft bij de kennisbeheerder zelf, zoals Stabu, CROW of NEN. Wie iets veranderd wil hebben in een bronverzameling, moet dus naar de kennisinstantie. Als die wat aanpast, neemt de CB-NL het weer over. Dit is het principe van 'distributed librairies'.


 

 

 

 
 
rc_icon_oranje Video
rc_icon_lichtblauw Meest gedownload