Veelgestelde vragen

Omdat de CB-NL nog niet werkt in de bouwpraktijk van elke dag, is het idee erachter niet even makkelijk concreet voor te stellen. Daarom hebben we een aantal veelgestelde vragen op een rij gezet, voor meer inzicht in en begrip van de betekenis van de CB-NL voor de sector. 

De CB-NL is de eerste open standaard die werd ondergebracht bij het BIM Loket. Deze stichting gaat op termijn maar liefst 12 open standaarden beheren die gangbaar zijn in de GWW, B&U en de geowereld. Zo ontstaat voor bimmend Nederland één centraal platform voor open standaarden.

Uw vraag staat er niet bij? Stel hem aan het BIM Loket, waar de CB-NL een standaard van is, via helpdesk@bimloket.nl

Tip: bekijk de CB-NL-viewer
Om een indruk te geven van de werking en content van de CB-NL is een viewer ontwikkeld, zie http://viewer.cbnl.org/

Waar staat CB-NL voor? 
De afkorting staat voor Concepten Bibliotheek Nederland. De betekenis is een nationale digitale bibliotheek voor de gebouwde omgeving, waarin landelijk vastgestelde concepten staan. Het is dus geen objecten- of productenbibliotheek, maar een semantische bibliotheek, dat wil zeggen: gericht op uniforme taalafspraken. In de bouw gebruikt men bijvoorbeeld het concept ‘brug’. In de CB-NL staan meerdere concepten van een brug: spoorbrug, hangbrug, boogbrug etc. Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw kunnen door gebruik te maken van deze vastgestelde concepten ‘ruis op de lijn’ voorkomen. 

Wat is het verschil tussen de CB-NL en een OTL (Object Type Library)? 
De CB-NL is de bibliotheek waar de landelijk afgesproken standaard concepten staan. De OTL is een bibliotheek van een organisatie zelf, dus waarin eigen concepten en standaarden staan. De CB-NL richt zich op nationaal niveau; de OTL is een bedrijfsbibliotheek en richt zich op eigen projecten en contracten. De meest bekende is de OTL van Rijkswaterstaat.

Kan de CB-NL benaderd worden via een bedrijfsbibliotheek (OTL)? 
Ja. De CB-NL staat los van bedrijfsbibliotheken, maar de CB-NL heeft juist een rol als integrator tussen andere bibliotheken. Door het leggen van verbanden tussen een begrip in CB-NL en vergelijkbare begrippen in andere bibliotheken wordt de CB-NL een soort vertaalwoordenboek of schakelbord. Dit heet mapping: het opnemen van een verwijzing in de bedrijfsbibliotheek bij de objecten naar de overeenkomende objecten in de CB-NL.

Wat is de meerwaarde van CB-NL?
Een CB-NL-concept wordt voorzien van een naam en van een unieke codering (URI). Daarmee kan naar elk concept worden verwezen, om aan anderen duidelijk te maken wat je bedoelt. Deze codering en de opbouw van CB-NL zijn leesbaar voor software. Zo wordt het toepassingsgebied voor alle bibliotheken vergroot. Daar heeft de hele bouwsector profijt van.

Wat heb ik als bouwer, aannemer, installateur uit het MKB aan de CB-NL?
Als je als aannemer, bouwer, installateur precies weet wat jouw opdrachtgever bedoelt, zal dit zorgen voor bijvoorbeeld betere planning, betere onderlinge afstemming, betere informatieoverdracht en efficiënter materiaal bestellen. Als alles een standaard ‘label’ heeft, kan er geen twijfel meer bestaan over wat wordt bedoeld. 

Kom ik de CB-NL alleen tegen aan het begin van het bouwproces? 
Nee, tijdens alle fasen in de bouw, is het gebruik van genormeerde begrippen van belang; studie, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud tot en met sloop. 

Kan een opdrachtgever een opdrachtnemer verplichten om CB-NL te gebruiken? 
Ja, dan wordt het opgenomen in het contract. 

Zolang de CB-NL niet verplicht is, hoe garandeert men dan het gebruik? 
Garanderen is altijd lastig, maar juist vanuit de bouwwereld is de vraag gekomen om een standaardbibliotheek in te voeren om fouten te voorkomen bij (digitale) informatieoverdracht. De CB-NL voldoet dus aan een behoefte die al langer leeft. 

 
rc_icon_oranje Video
rc_icon_lichtblauw Meest gedownload