Interview met Marc Verhage, directeur STABU

Als een van de bronhouders van de CB-NL levert STABU belangrijke informatie aan de CB-NL. Wat levert STABU, en wat schiet de stichting er zelf mee op?
We vroegen het Marc Verhage, directeur van STABU sinds juli 2013.

Eerlijk antwoorden: Wat dacht je, toen je voor het eerst hoorde van de CB-NL?
"In het begin waren we argwanend. We hadden het idee dat de CB-NL onze classificatie wilde overnemen. Stap 2 was dan min of meer vanzelfsprekend onze database. In feite zouden we dan overbodig worden. De ‘pech’ voor CB-NL was dat in die tijd bij meer marktpartijen het idee heerste dat STABU haar kennis kosteloos zou moeten overdragen.

Het duurde ook even voordat de bedoeling en structuur van de CB-NL duidelijk werd. Daarna waren we ‘om’: we  begrepen dat de CB-NL de taal-stroomlijning ging realiseren, iets waar iedereen al lang op wacht."


Wat gaan jullie leveren aan CB-NL?
"In de CB-NL komen afspraken over semantiek te staan. Ofwel: ze verbindt de diverse talen in de bouw. Dat is een nieuw niveau van informatie, hoger dan content van databases. De CB-NL gaat bestaan uit een core met definities. Hieraan is informatie van bronhouders - zoals wij -  gemapt ofwel gelinkt. We stellen alleen de hoogste structuur van onze database beschikbaar: daaraan heeft CB-NL genoeg om de uniforme taalafspraken te maken.We blijven dus zelf de baas over de content van onze database. Overigens: in de CB-NL-core zit de database van Semantic Concepts, wat 100% gebaseerd is op STABU Lexicon. In die zin zijn we zelfs een van de grondleggers van CB-NL."


Wat heeft de CB-NL gebruiker aan jullie informatie?
"Hetzelfde als nu, alleen ziet hij ook meteen wat de diverse andere standaarden, normen en classificaties te melden hebben over een definitie. Neem een kraan: als je die bestelt bij ETIM krijg je aspecten te zien als hoogte, kleur en materiaal. STABU kijkt vanuit normen en wetgeving, ons uitgangspunt is immers een contractdocument.

De CB-NL legt de verbinding ertussen: die kraan is te bestellen maar let op, er zijn ook kwalitatieve en juridische normen waarmee je rekening moet houden. Straks kan je softwarepakket dus via de CB-NL ‘praten’ met STABU, met ETIM en alle andere relevante informatiebronnen."


Zal de CB-NL de verhouding tussen de bestaande sytematieken veranderen?
"De kunst is om de ander het werk te gunnen waar hij het beste in is. Zoals Peter Zwakhals van UNETO-VNI het formuleert: er bestaan prima afzonderlijke systematieken voor publiceren, bestellen en specificeren. Zoals EZ-base voor de ijzerwaren, 2BA/ETIM voor installatiebranche en STABU. Dit zijn drie afgescheiden gebieden, die moeten niet elkaars werk willen gaan doen.

Blijf gewoon doen waar je goed in bent, en laten we samenwerken om de systemen voor de gebruiker op elkaar aan te laten sluiten. Eigenlijk zou niemand straks nog moeten merken van de ‘achterkant’. Net als GSM voor mobiele telefonie: alles werkt gewoon, welk pakket je verder ook hebt."


Welk resultaat zie je het liefst ontstaan?

Het zou logisch zijn als er op termijn één organisatie komt, bijvoorbeeld opgericht door de Bouw Informatie Raad, met een centraal loket voor toegang tot alle databases en beheer van open standaarden. Databasehouders hebben dan nog steeds ieder hun eigen taak en bestaan dus gewoon apart naast elkaar.

Hoe we dit bereiken? Van elkaar accepteren dat je het niet eens zult worden over een aantal zaken. Parkeer die verschillen, dan ontstaat er ruimte om te kijken naar de overeenkomsten, die er ook altijd zijn. Ook hier gaat het, net als in BIM, om mensenwerk.”

Zie ook het artikel over CB-NL in het STABU-bulletin van 1 april

 
rc_icon_oranje Video
rc_icon_lichtblauw Meest gedownload