Wie zijn bronhouders?

De CB-NL werkt samen met een aantal bronhouders: instellingen die kennis beheren (standaarden, normen, bibliotheken) die relevant is voor de CB-NL. Hieronder staan alle bronhouders van dit moment, met een korte toelichting over hun reden van deelname.

De namen op een rij: CROW - STABU - ETIM - Geonovum - NEN - Rioned - Rijkswaterstaat - BRIS - SBRCURnet - IHW - Aedes


CROW
Robert Stuurman:“CROW en CB-NL zien elkaar als belangrijke partners voor de Infrasector. Als CROW hebben we hier ook een belangrijke, zichtbare stap in gezet door de (sinds ca. 1 jaar niet meer onderhouden) conceptenbibliotheek Cheobs ter beschikking te stellen aan de CB-NL. De CB-NL huurt op haar beurt expertise in bij ons om de inbreng van de benodigde kennis te borgen. Het is onze intentie om op verantwoorde wijze het werk, dat door de sector verzet is om te komen tot een initiële vulling van Cheobs, te hergebruiken voor het vullen van de ‘CB-NL kern’.”

STABU

Radboud Baaijen:
“Met de CB-NL lopen gesprekken over het delen van gegevensets. Veel van deze sets zitten in verouderde vorm in Semantic Concepts. In het kader van de uitrol van de STABU-applicatie BWBRD (Bouwbreed) is een actualisatie gemaakt op de NL-sfb. Er zijn ondermeer property sets beschikbaar bij de STABU die aansluiten op de Europese gegevens verplichtingen ten aanzien van CE-markering.” De STABU vormt ook een belangrijke partner richting Building Smart. “We zijn nu één van de vier partners die de Building Smart Data Dictionary (bSDD) trekken. STABU, CB-NL en de bSDD werken samen aan een nieuwe samenwerkingsvorm met andere taken, rechten en verantwoordelijkheden.”

ETIM

Marc Habets:
“ETIM propageert ‘open data’ te beheren in de ETIM-bilbiotheek. Een logisch gevolg daarvan is dat we deze data dus ook zonder barrières aan derden ter beschikking stellen. Dat is dus gebeurd: ETIM heeft de complete bibliotheek beschikbaar gesteld aan de CB-NL. ETIM is een enthousiast partner, ook in de CB-NL werkgroepen, en betrekt waar nodig de CB-NL bij activiteiten binnen de eigen branche.” ETIM wordt als eigen verzameling aan de CB-NL gelinkt (dus niet in de kern). Reden is, dat ETIM zelfstandig beheer voert over de eigen bibliotheek. “De ETIM-bibliotheek wordt ‘gemapt’ aan de CB-NL kern. Dat betekent dat termen in de CB-NL worden verbonden aan termen in ETIM. Door dit ‘mappingsmechanisme’ kunnen beide bibliotheken naast elkaar blijven evolueren.”


Geonovum
Marcel Reuvers: “De CB-NL is ondergebracht bij Geonovum. Samenwerking speelt dan ook op verschillende gebieden. Geonovum stelt ruimte beschikbaar aan de CB-NL en levert organisatorische ondersteuning. Expertise van Geonovum wordt ook ingezet op technisch vlak.” Geonovum is nationaal verantwoordelijk voor de ontwikkeling en beheer van grootschalige datasets in de GEO-wereld. Geonovum helpt om deze datasets beschikbaar te krijgen. “Belangrijke bestanden zijn ‘Inspire’ en ‘IMGEO’, die via Geonovum beschikbaar komen en elk een eigen name space krijgen in de CB-NL.” Geonovum speelt een belangrijke rol in de ICT-werkgroep. Marcel Reuvers trekt bovendien de CB-NL werkgroep Ruimtelijke Omgeving. Internationaal helpt Geonovum om de aansluiting te realiseren met de OGC: Open Geospatial Consortium, de internationale organisatie die geo-ontwikkelingen aanstuurt en ondermeer beheerder is van het breed toegepaste ‘City GML’.

ISSO
Michel Verkerk: "Isso heeft als kennisinstituut voor de installatiesector veel kennis opgebouwd voor de technische installatiebranche. Binnen de ISSO-publicaties worden installatietechnische concepten beschreven voor nieuwbouw en bestaande bouw. Ook over het beheer en onderhoud van gebouwinstallaties heeft ISSO richtlijnen beschikbaar. Alle kennis van ISSO is verrijkt met meta-informatie en koppelingen. Als partner van CB-NL wil ISSO onderzoeken op welke wijze de partijen elkaar kunnen versterken en op hoe de installatietechnische concepten ‘gemapt’ kunnen worden."

NEN
Ruud Nouwen: “Met de CB-NL hebben we afgesproken dat we de standaard decomposities van de NEN2767-4, inclusief de bijbehorende definities, ter beschikking stellen aan hen. De NEN2767-4 wordt aan de CB-Nl gemapt (gelinkt) als een zelfstandige verzameling.” Zowel de NEN als de CB-NL zijn zich ervan bewust dat in andere normen ook veel taalafspraken verwerkt zijn, die mogelijk een plaats zouden moeten hebben in de CB-NL. “We zijn overeengekomen om dit pad gemeenschappelijk te verkennen en hierin als partners op te trekken. Belangrijk is het leren van de grens tussen wat taal van iedereen’ is - en dus open beschikbaar gesteld mag worden via de CB-NL- en welk deel hoort bij de kennisproducten van de NEN.” 

Rioned
Hugo Gastkemper:"Als Rioned hebben we aangegeven graag als partners op te trekken met de CB-NL. Niet alleen in woord, ook in daad. Momenteel buigen we ons over de verschillen tussen de huidige vulling van CHEOBS en onze eigen RIONED objecttype bibliotheek. Eind 2013 zullen we op basis hiervan helpen deze verschillen in de CB-NL op juiste wijze te herstellen.”

Rijkswaterstaat
Mick Baggen:"Rijkswaterstaat heeft een ‘Object Type Library’ (OTL) opgesteld ten behoeve van het BIM-project Schiphol – Amsterdam – Almere. Veel van deze objectenbibliotheek is naar verwachting bruikbaar voor de CB-NL. We stellen de OTB daarom beschikbaar aan de CB-NL. De OTL komt niet in de CB-NL-kern, maar dient wel als belangrijke inspiratiebron. Daarom is de OTL inmiddels 'gemapt' aan de CB-NL: de informatie eruit is dus wel te vinden via de CB-NL, maar is niet fysiek erin opgenomen.”

ProRail
Martin Zoontjens: “Prorail is een belangrijke partner voor de CB-NL, op meerdere vlakken. ProRail is ook bronhouder, als beheerder van het BID, de ‘taal-standaard’ voor het spoor. ProRail beraadt zich nog over de manier waarop het BID aangesloten moet worden op de CB-NL. Als test zijn wel al stukjes uit het BID als pilotdata in de CB-NL gezet.”

BRIS
Ed den Dekker: “BRIS is beheerder van een applicatie waarmee gebruikers geholpen worden om op basis van termen te komen bij de juiste onderdelen van normen. Het BRIS bevat veel bruikbare begrippen en relaties, met name ten aanzien van bouwregelgeving. We zijn een samenwerkingsgerichte partner van de CB-NL. Ondermeer in de CB-NL werkgroepen zal, met medewerking van BRIS, gekeken worden naar hoe de BRIS en de CB-NL elkaar kunnen versterken."

SBR-CURnet
Martin van der Vliet: “We zijn al vanaf de oprichting van de CB-NL betrokken. CUR beheert ondermeer de NLCS, maar ook veel normen waarin in principe begrippen en relaties voorkomen die relevant zijn voor de CB-NL. De CUR vindt dat de NLCS een open standaard is en is bereid om deze aan te leveren. Ook dit wordt een aparte verzameling in de CB-NL: wel gelinkt eraan, maar niet echt opgenomen erin. Naast de NLCS is de CUR ook nog beheerder van een groot aantal begrippen die zijn ondergebracht in CUR-normen. Deze zijn niet zomaar digitaal beschikbaar in een bruikbaar format.” Wel zijn begrippen uit diverse normen ondergebracht in het BRIS, waar SBR-CURnet een intensieve samenwerking mee heeft. “Net als bij de NEN zal het een gemeenschappelijk verkenningstraject zijn om te bepalen hoe deze termen beschikbaar zullen komen.”

Informatiehuis water (IHW)

Stefan IJzer: “IHW is ondermeer beheerder van de AQUO-standaard. We denken graag mee met de CB-NL en draaien mee in diverse overleggen.” Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt over het aanleveren van informatie uit IHW-bronbestanden.

Gemeenten
Henny Stolwijk: “Ook gemeenten zijn aangemerkt als bronhouders. Zij zijn actief betrokken bij de CB-NL op meerdere vlakken. Er is een aparte werkgroep vanuit de gemeenten die op de achtergrond gezamenlijk optrekken. Deze werkgroep heeft een lijst opgesteld van ‘gemeentelijke objecten’ die voor hen relevant zijn. Deze worden ingebracht bij de CB-NL.”

Aedes
Met Aedes, de overkoepelende stichting van woningbouw coöperaties, lopen nog verkennende gesprekken. AEDES is beheerder van de CORA- standaard, een belangrijke standaard voor de coöperaties.

Naast de bronhouders zelf zijn er nog andere specifieke bronnen die we als CB-NL gebruiken of raadplegen om onze core op doelmatige wijze vulling te geven.

Dat zijn:
-       Semantic Concepts (KaWeCon)
-       BSDD (building Smart Data Dictionary)


Kawecon
Semantic Concepts is een conceptenbibliotheek voor voornamelijk gebouwen. Het is ontwikkeld bij het STABU en daarna door Kawecon (Kees Woesentenenk) doorontwikkeld. De CB-NL heeft het eigendom van Semantic Concepts overgenomen van Kawecon. Hiermee wordt een aanzienlijke stap gemaakt voor het vullen van de ‘CB-NL kern’ met begrippen die van toepassing zijn in de B&U sector.

BuildingSMART International
Bram Mommers: “In de building Smart Data Dictionary zijn begrippen ondergebracht uit verschillende landen. Ook Nederlandse content is daar vastgelegd, in opdracht van de STABU. Verder staat in de bSDD de huidige dataset van IFC. Met de bSDD is in samenwerking met de STABU een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de CB-NL gesloten. Hiermee wordt het mogelijk om een export uit de CB-NL-kern onder te brengen in bSDD en daar te ‘mappen’ aan de andere termen. Zo wordt internationale verankering geborgd en verwachten we dat zowel de bSDD als de CB-NL van elkaars kennis kunnen profiteren.”


 
rc_icon_oranje Video
rc_icon_lichtblauw Meest gedownload