Implementatie CB-NL krijgt impuls: van aanbod naar vraag

De Conceptenbibliotheek Nederland (CB-NL) voor de gebouwde omgeving is een digitaal woordenboek van bouwgerelateerde termen (‘concepten’).
 CB-NL is ontwikkeld als een ‘vertaalmechanisme’: het idee is dat bouwpartners hun eigen software en bijbehorende vocabulaire gebruiken en toch betekenisvol data kunnen uitwisselen in BIM-projecten. 

Na de lancering van CB-NL en opname in het BIM Loket in 2015, werd in 2016 ingezet op het gebruik van CB-NL in praktijkprojecten. Daarnaast richtte de aandacht zich op verdere uitbreiding van de mappings. Door deze mappings kunnen verschillende datasets (zoals normen, standaarden, bibliotheken) met elkaar worden verbonden, waarbij CB-NL als koppelmechanisme fungeert. 

Op 1 mei 2016 is een nieuwe release 1.1 van conceptenbibliotheek CB-NL gepubliceerd. Belangrijke wijzigingen ten opzichte van versie 1.0 zijn de toevoeging van concepten voor de koppeling met NL-Sfb, en is de koppeling met de ETIM-classificatie uitgebreid met kenmerken en kenmerkwaarden.
De projectgroep heeft zich beraden op de vraag “hoe nu verder?”. CB-NL is van meet af aan opgezet als een vocabulaire en een intermediair tussen digitale kennisbronnen op het internet. CB-NL kan alleen via samenwerking verder gestalte krijgen. In de afgelopen jaren is een duidelijke push vanuit CB-NL geweest. Dat was nodig om de basis, de “CB-NL core” neer te zetten zoals die nu is. De strategie voor de verdere ontwikkeling is om dit vooral vraaggestuurd te doen. Uit de ervaring van afgelopen jaar blijkt dat dit hiervoor een nieuwe aanpak nodig is, omdat de vraag niet manifest is, hooguit latent aanwezig. Deze constatering heeft tot een aanpassing van de strategie geleid. 

Enerzijds door het verder ontwikkelen van CB-NL als “schakelbord” tussen open BIM-standaarden, bijvoorbeeld door CB-NL concepten te koppelen aan externe bronnen. Maar ook door het realiseren van een mapping van de OTL van Rijkswaterstaat aan CB-NL, waardoor koppelingen van de OTL met bijvoorbeeld GIS-standaarden en de NLCS  mogelijk worden. Een onderzoek naar de mogelijkheden om CB-NL te koppelen met de buildingsmart Data Dictionary (bsDD) is in gang gezet. Anderzijds is ingezet op het gebruik van CB-NL in praktijkprojecten, waarvan hier enkele voorbeelden worden gegeven.

Sturing en beheer
Eind 2016 werden een stuurgroep en een technische werkgroep ingericht. Hiermee zijn de eerste stappen gezet voor de inrichting van een beheerorganisatie. 

Samenstelling van de stuurgroep: Jacqueline Meerkerk (BIM Loket), Joppe Duindam (Bouwend Nederland), Peter Zwakhals (Uneto-VNI), Harry Louwenaar (BIM Loket), Dik Spekkink (BIM Loket) en Henny Stolwijk (Gemeente Rotterdam). 

Samenstelling van de technische werkgroep: Bart Bink, Hans Schevers, Dik Spekkink en Henny Stolwijk.
 
rc_icon_oranje Video
rc_icon_lichtblauw Meest gedownload