OTL Zuidasdok (Gemeente Amsterdam)

Begin 2016 voerde de gemeente Amsterdam een verkenning uit naar de mogelijkheden om CB-NL in te zetten bij de ontwikkeling van een Object Type Library (OTL) voor het project Zuidasdok. De testcase was erop gericht om te onderzoeken of de inzet van CB-NL kan helpen om de ontwikkeling van een OTL te versnellen. Vanwege de zeer positieve bevindingen heeft de gemeente Amsterdam, besloten om CB-NL daadwerkelijk te gaan inzetten. De objecten uit de lijsten van de Amsterdamse organisatieonderdelen Waternet, Metro & Tram en Verkeer & Openbare Ruimte, zijn gekoppeld aan CB-NL. Dat wil zeggen dat van elk object is aangegeven met welk concept in CB-NL deze overeenkomt, of daarvan een verbijzondering (subtype) is. Dit noemen we mapping. De verschillende objectenlijsten konden nu door deze mappings aan elkaar worden verbonden in een heldere structuur op basis van CB-NL. De dubbelingen konden er zo ook worden uitgehaald. Tevens wordt een gezamenlijke OTL gemaakt voor het projectdeel van Rijkswaterstaat en van Prorail.

Door deze werkwijze kon Amsterdam op een snelle manier een eigen objecttypebibliotheek vormen voor het project. Dit is nodig voor de digitale gegevensleveringen door de aannemers tijdens de bouw en bij de oplevering. Amsterdam gaat de resultaten van het project gebruiken als opstap naar een OTL, die de basis moet vormen voor het beheer van de bezittingen van de gemeente Amsterdam. 
 
rc_icon_oranje Video
rc_icon_lichtblauw Meest gedownload