Over de CB-NL

Aanleiding
Bij het uitwisselen van digitale objectgegevens tussen partijen (via BIM) gaat er veel mis. Verschillende definiëring, beschrijvingen en interpretaties door betrokken partijen leiden ertoe dat bouwpartijen in de sector een verschillende taal ‘spreken’. Hierdoor zijn objectgegevens niet efficiënt (geautomatiseerd) herbruikbaar.

Dit staat ketenintegratie en de verdere implementatie van BIM in de weg. Er was overduidelijk behoefte aan één gestandaardiseerde taal voor de hele sector, en verbinding tussen de open BIM-standaarden. ‘De Nederlandse conceptenbibliotheek voor de gebouwde omgeving’, ofwel CB-NL, heeft de definiëring van deze taal en verbinding tot doel.

De CB-NL is dus geen nieuwe producten- of objectenbibliotheek! De CB-NL zit op taalniveau: het gaat om de ontwikkeling van een definiërende en uniformerende taal. Deze 'taal' komt als het ware tussen bestaande standaarden, normen en object-/productbibliotheken in te staan.

Wat is CB-NL in één zin
De CB-NL is een digitale beschrijving van generieke, herbruikbare concepten (typen of soorten), die betrekking hebben op:

  • fysieke gebouwde objecten
  • de gebruiksruimten en –gebieden
  • B&U, GWW én Ruimtelijke Omgeving

De beschrijving geldt bovendien gedurende de hele levenscyclus. Ofwel: CB-NL wordt een digitaal woordenboek voor de bouw, eenvoudig bruikbaar voor elke gebruiker. En: gratis beschikbaar voor iedereen via het web.

CB-NL viewer
Om een indruk te geven van de werking en content van de CB-NL is een viewer ontwikkeld: zie http://viewer.cbnl.org/

De CB-NL wordt doorontwikkeld onder de vlag van het BIM Loket: zie www.bimloket.nl


Over de CB-NL

Om een werkbare conceptenbibliotheek te realiseren moest er veel werk worden verzet. Hiervoor was een CB-NL-team opgezet, met enkele stafleden en diverse inhoudelijke werkgroepen. Enkele leden hiervan zijn nu verbonden aan het team van het BIM Loket.

Download de flyer (pdf)
Download de Engelstalige flyer (pdf)


2012: Pilotfase
In 2012 werd een pilot uitgevoerd met betrekking tot de CB-NL.
De hoofdrapportage over de pilotfase van CB-NL is te downloaden via deze link
De samenvatting van de hoofdrapportage is te downloaden via deze link

 
rc_icon_oranje Video
rc_icon_lichtblauw Meest gedownload