Presentaties sneak preview 20 november

Op 20 november vond onder grote belangstelling de sneak preview van de Conceptenbibliotheek Nederland plaats! Hier vindt u de gefilmde presentaties van alle sprekers.

Was u erbij op 20 november? Een korte filmpimpressie van de middag:


In de aftrap ging CB-NL teamlid Dik Spekkink
in op het waarom van de CB-NL: hoe helpt een semantische bibliotheek de communicatie verbeteren in de bouwsector? Klik hier voor zijn Powerpoint-presentatie

Filmopname presentatie Dik Spekkink:

CB-NL teamlid Henny Stolwijk legde uit hoe de CB-NL gevuld werd met kerndefinities: waar komen deze vandaan en hoe worden ze geschikt gemaakt voor opname in de CB-NL? Klik hier voor zijn Powerpoint-presentatie

Filmopname presentatie Henny Stolwijk:

CB-NL teamlid Arjan Loeffen gaf een demonstratie hoe de CB-NL straks kan worden geraadpleegd via een viewer. Deze viewer is belangrijk voor wie straks de eigen bedrijfsbibliotheek gaat koppelen aan de CB-NL. Voor eindgebruikers (BIM-modelleurs etc.): het is voorzien dat de CB-NL straks verwerkt is in de software, die dan automatisch de CB-NL raadpleegt.

Bernhard Witteveen (CROW)
vertelde over de opzet van een module voor Eisenbeheer en hoe een koppeling met CB-NL voordelen kon opleveren. Klik hier voor zijn Powerpoint-presentatie

Filmopname presentatie Bernhard Witteveen:

Radboud Baayen (STABU) ging in op de rol van CB-NL als 'mapping mechanisme'. Zo kunnen in verschillende applicaties en documenten eigenschappen worden gebruikt die met elkaar zijn te mappen/verbinden. Dit doordat de bSDD wordt gemapped aan de CB-NL, dus inclusief hetgeen buildingSMART heeft te bieden (IFC). Klik hier voor zijn Powerpoint-presentatie

Filmopname presentatie Radboud Baayen:

Ed den Dekker (BRIS) gaf een toelichting op de koppeling van CB-NL met BRIS boei: een product van BRIS dat inzicht geeft in de bouwregelgeving bij gebouwbeheer. Klik hier voor zijn presentatie

Filmopname Ed den Dekker:


Marktpartijen Heijmans, Volker Infra Design
en Royal HaskoningDHV presenteerden hun use cases en gaven aan welke voordelen zij zien in werken met CB-NL.
Klik hier voor de gezamenlijke Powerpoint-presentatie van Heijmans en Volker Infra Design
Klik hier voor de Powerpoint-presentatie van Royal HaskoningDHV

Voor het bericht met hun filmopnames: klik hier


Leo van Ruijven (ETIM)
gaf aan welke voordelen de koppeling van ETIM en andere bronnen (CROW, NEN, OTL RWS etc.) met de CB-NL kan opleveren. Ofwel: de CB-NL in de rol van 'integrerende bibliotheek'.
Klik hier voor zijn Powerpoint-presentatie

Klik hier voor het bericht met zijn filmopname


Marcel Reuvers
 (Geonovum) maakte een uitstapje: hij legde uit hoe de CB-NL onderdeel wordt van een stelsel van zogeheten linked data-catalogi. Welke wereld zit hierachter en wat betekent het voor de bouwpraktijk? Klik hier voor zijn Powerpoint-presentatie

Klik hier voor zijn filmopname


Drie publieke opdrachtgevers gingen in op de rol van CB-NL voor hun organisaties:

Hester van der Voort, Rijkswaterstaat
: De OTL van Rijkswaterstaat en CB-NL - Klik hier voor haar Power-pointpresentatie 

Martin Zoontjens, ProRail: Klik hier voor de getoonde video over de objectenbibliotheek Spoor 

Erik van ’t Hof, Rijksvastgoedbedrijf: Klik hier voor zijn Powerpoint-presentatie 

Klik hier voor het bericht met hun filmopnames


Drie marktpartijen gaven een kort verslag van hun ervaringen met het opstellen van een use case. Hieronder hun gefilmde presentaties:

Gezamenlijke presentatie Heijmans en Volker Infra Design:


Filmpresentatie RoyalHaskoningDHV:


Tot slot stelde programmamanager Benno Koehorst een aantal vragen aan het publiek en gaf een doorkijkje naar 2015.
Klik hier voor zijn Powerpoint-presentatie 

Aan het slot van de middag: CB-NL-programmamanager Benno Koehorst en dagvoorzitter Marcel Reuvers klaar voor de aftrap van de CB-NL voetbal.


 
rc_icon_oranje Video
rc_icon_lichtblauw Meest gedownload