Use Cases: hoe worden ze gemaakt?

Het is zover: we kunnen de inhoud en werking van de CB-NL gaan testen. Dat doen we samen met de sector in zogeheten use cases. Welke zijn er en wat gebeurt er verder mee?

De use cases werken twee kanten op: ze geven de sector een beeld van de mogelijkheden van de CB-NL. Andersom geeft het ons als CB-NL-team antwoord op de vraag of we ons werk goed hebben gedaan. Werkt de CB-NL naar behoren, zijn er aanpassingen nodig en zo ja, welke? De resultaten van de use cases worden gepresenteerd op het Use Case Symposium op 20 november (zie onderaan).

Alles is tot nu toe in samenspraak met het werkveld geweest. Er is al een aardig aantal use cases in de maak. Voor de B&U zijn dat:

• ETIM (Koppeling CB-NL - ETIM)
• Heijmans (Conversie van NL-SfB naar STABU)
• Heijmans (Opbouw interne kennisbank op basis van CB-NL)
• Ballast Nedam (Van IFC naar STABU en Bouwbesluittoets)
• Root i.s.m. ARCADIS (Bevragen van meerdere modellen)

Voor GWW:
• Heijmans (communicatie met onderaannemer)
• KWS (koppeling met bedrijfsbibliotheken)

Op het gebied van Ruimtelijke ordening buigt de Stedelijke groep (een aantal grote gemeenten) zich over de koppeling van de CB-NL met IMGeo.

Allemaal dezelfde kernvraag
Het doel is dat de use cases in een eenduidige stijl worden opgesteld zodat er uniformiteit en herkenbaarheid ontstaat.  Hiervoor faciliteren we de bedrijven met een rapporteur, Stephan Schevers (in het dagelijks leven BIM-adviseur bij Movares). “Op dit moment hebben 11 bedrijven zich aangemeld voor het opzetten van een use case.

Die hebben allemaal dezelfde kernvraag: Hoe kan de CB-NL de problemen oplossen die wij ervaren als we van de ene naar de andere standaard gaan, bijvoorbeeld van de eigen objectenbibliotheek naar de Object Type Library van Rijkswaterstaat? Het doel van de CB-NL is immers om die vertaalslagen goed te laten verlopen.”

Wel of niet opgelost?
De trekkers van de B&U- en GWW-werkgroep zijn nu bezig met interviews met de bedrijven om de use cases helder te krijgen. Schevers: “Aan de hand van de use cases worden test cases/test scenario’s gemaakt waarin we vastleggen hoe en wat we gaan testen. Op basis daarvan kunnen we  conclusies trekken of de CB-NL de problemen van de use cases geheel, gedeeltelijk of niet oplost. Dit leidt dan weer tot verdere uitbreiding/aanpassing van de CB-NL.”

Het team van de CB-NL bekijkt bovendien per use case of er een softwareleverancier kan aanhaken, afhankelijk van de probleemstelling. Dat kan dus Relatics zijn, maar ook Autodesk, Bentley, Nemetschek of Trimble. Ook voor hen is het belangrijk vanuit de markt te horen waar behoefte aan is.

Zelf een use case indienen of aansluiten bij een bestaande? Dat kan nog! Neem hiervoor contact op met Bram Mommers, bram.mommers@arcadis.nl

De resultaten van de use cases worden gepresenteerd op het Use Case Symposium op 20 november: dit als onderdeel van het GeoBim-congres dat die dag in Amsterdam wordt gehouden. Op deze website komt zo snel mogelijk meer informatie over dit bijzondere event!

 
rc_icon_oranje Video
rc_icon_lichtblauw Meest gedownload